Tutoriale Ubuntu

Cum să instalezi Rainloop Webmail pe Ubuntu 18.04 LTS

Rainloop este o interfață de e-mail web-based gratuită, open source, care poate fi folosită pentru a accesa email-uri de pe orice server de email de genul Postfix, Gmail, Yahoo și multe altele. Vine cu un sistem de cache înglobat care îmbunătățește performanță și reduce încărcarea serverelor de email. Poți integra cu ușurință Rainloop cu Facebook, Twitter, Dropbox și Google. Dispune de o interfață web modernă care poate manageria cu ușurință un număr mare de conturi de email.

Este foarte simplu de instalat, așa poți face asta fără cunoștințe tehnice ample.

De ce avem nevoie

 • Un server care ruleze Ubuntu 18.04.
 • O adresa IP statică 192.168.0.102 setată pe serverul tău.
 • Un utilizator non-root cu privilegii sudo.

începem

Înainte începi, va trebui updatezi sistemul tău la ultima versiune disponibilă. Poți face acest lucru rulând următoarea comandă:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

De îndată ce sistemul tău este updatat, restarteaza-l pentru a se aplică schimbările.

Instalează Apache, MariaDB, and PHP

Rainloop rulează pe un server web, folosește MariaDB pentru a stoca informațiile și este scris în limbajul de programare PHP. Așa va trebui instalezi serverul web Apache, MariaDB, PHP și alte module PHP pe sistemul tău. Le poți instala rulând următoarea comandă:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server curl php7.2 php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-cgi libapache2-mod-php7.2 php7.2-xmlrpc php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2 php7.2-common php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-xml php7.2-intl php7.2-cli php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-readline php7.2-imap php7.2-tidy php7.2-recode php7.2-intl php7.2-sqlite3 -y

După ce toate aceste pachete sunt instalate, pornește serverul web Apache și activează-l pornească în timpul boot-arii cu următoarea comandă:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Poți verifică statusul serviciului MariaDB cu următoarea comandă:

sudo systemctl status mariadb

Instalează Rainloop

sudo mkdir /var/www/html/rainloop
cd /var/www/html/rainloop
sudo curl -s http://repository.rainloop.net/installer.php | sudo php

După ce procesul de instalare s-a terminat cu succes, oferă permisiunile potrivite directorului Rainloop folosind următoarea comandă:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/rainloop/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/rainloop

Configurează Apache pentru Rainloop

Acum, va trebui creezi un host virtual pentru Rainloop. Poți face acest lucru utilizând următoarea comandă:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/rainloop.conf Adaugă următoarele linii:
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@example.com
   DocumentRoot /var/www/html/rainloop/
   ServerName 192.168.0.102
   ServerAlias www.example.com

   <Directory /var/www/html/rainloop/>
  Options +Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI
  AllowOverride All
  Order deny,allow
  Allow from all
  Require all granted

   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Înlocuiește example.com în fișierul vhost cu domeniul tău web. Salvează și închide fișierul, după ce termini. Apoi, dezactivează virtual host-ul default și activează host-ul virtual Rainloop cu următoarea comandă:

sudo a2dissite 000-default.conf

Apoi, activează host-ul virtual Rainloop cu următoarea comandă:

sudo a2ensite rainloop.conf Acum, activează modulul de rescriere Apache cu următoarea comandă:
sudo a2enmod rewrite În final, restarteaza serverul Apache folosind următoarea comandă:
sudo systemctl restart apache2

Accesează Rainloop

Rainloop este acum instalat, acum va trebui accesezi interfață web.

Deschide browser-ul și introdu următoarea adresa URL: http://192.168.0.102/?admin . Vei fi redirectat pe pagină următoare:

 

Acum, introdu username admin și parolă 12345. Apoi, apasă pe butonul >. Ar trebui vezi acum panoul de control Rainloop în următoarea imagine:

 

Felicitări! Ai instalat cu succes clientul de webmail Rainloop pe serverul tău Ubuntu 18.04. Sper acum poți găzduiești propriul tău client de webmail și te poți conecta la serverul de mail cu ușurință folosind Rainloop.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment